Skip to content

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Javna vatrogasna postrojba grada Sletine obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju https://www.jvp-grada-slatine.hr/.

Status usklađenosti

Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa  Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog dolje navedenih iznimki.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećeg(ih) razloga:

  • Neki dokumenti objavljeni su u obliku slika i tako nisu usklađeni sa  Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora jer bi njihovo usklađivanje predstavljalo nerazmjerno opterećenje u smislu čl. 8. Zakona o pristupačnosti. Alternativu za taj sadržaj osobe s poteškoćama mogu zatražiti preko kontakt obrasca.

Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 10. lipnja 2021. godine. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene prema dokumentu Smjernice za osiguranje digitalne pristupačnosti.

Ova izjava posljednji put je revidirana dana 10. lipnja 2021.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Javnu vatrogasnu postrojbu grada Slatine možete obavijestiti o bilo kojoj neusklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti ili možete zatražiti informacije o dijelovima sadržaja koji nisu pristupačni na sljedećem kontakt obrascu.

Dodatno možete kontaktirati Javnu vatrogasnu postrojbu grada Slatine vezano uz digitalnu pristupačnost sadržaja ili obradu zahtjeva poslanih na gore navedeni kontakt obrazac na e-mail adresu jvp.slatina193@gmail.com.

Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13 i 85/15).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr

Skip to content