Skip to content

O nama

Osnivanje

Zajednička profesionalna vatrogasna jedinica osnovana je 1964. godine za područje općine Podravska Slatina, a 1994. godine prelazi u Ministarstvo unutarnjih poslova kao vatrogasna postrojba Ministarstva unutarnjih poslova.

Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine

Temeljem Zakona o vatrogastvu iz 1999. godine, Gradsko poglavarstvo grada Slatine 21. prosinca 1999. godine donijelo je Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine. Javna vatrogasna postrojba Grada Slatine je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru svoje djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Jednako tako pored gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pod vatrogasnom djelatnošću podrazumijeva se i pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama te ekološkim i inim događajima kao što je pretovar opasnih tvari iz jednog prijevoznog sredstva u drugo, neutralizacija djelovanja opasnih tvari prilikom nesreća, crpljenje vode iz niže potopljenih razina prilikom poplava, prijevoz vode usred elementarnih nepogoda te drugih sličnih slučajeva.

Javna vatrogasna postrojba Grada Slatine ima uposleno 19 djelatnika. Javna vatrogasna postrojba grada Slatine u postojećoj formaciji djeluje po broju vatrogasaca kao vatrogasna ispostava – VRSTA 2 s jednim vozačem u smjeni, a broji ukupno 17 profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika postrojbe.

Ukratko

20 djelatnika

10 vozila

osnovana 1964.

1994.

prelaz u Ministarstvo unutarnjih poslova kao vatrogasna postrojba

1999.

Odlukom Grada Slatine postaje Javna vatrogasna postrojba

Skip to content