Skip to content

Kontakt obrazac na temu digitalne pristupačnosti

Sljedeći kontakt obrazac služi korisnicima da obavijeste JVP Slatinu o bilo kojoj neusklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti ili da zatraže informacije o dijelovima sadržaja koji nisu pristupačni.

Skip to content