O nama

Osnivanje


Zajednička profesionalna vatrogasna jedinica osnovana je 1964. godine za područje općine Podravska Slatina, a 1994. godine prelazi u Ministarstvo unutarnjih poslova kao vatrogasna postrojba Ministarstva unutarnjih poslova.

Ukratko:


  • 20 djelatnika
  • 4 vozila
  • osnovana 1964. godine
  • 1994. godine prelazi u Ministarstvo unutarnjih poslova kao vatrogasna postrojba
  • 1999. godine odlukom grada Slatine postaje Javna vatrogasna postrojba

Javne vatrogasne postrojbe grada Slatine


Temeljem Zakona o vatrogastvu iz 1999. godine, Gradsko poglavarstvo grada Slatine 21. prosinca 1999. godine donijelo je Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe grada Slatine. Javna vatrogasna postrojba grada Slatine je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru svoje djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Jednako tako pored gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pod vatrogasnom djelatnošću podrazumijeva se i pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama te ekološkim i inim događajima kao što je pretovar opasnih tvari iz jednog prijevoznog sredstva u drugo, neutralizacija djelovanja opasnih tvari prilikom nesreća, crpljenje vode iz niže potopljenih razina prilikom poplava, prijevoz vode usred elementarnih nepogoda te drugih sličnih slučajeva. .

Javna vatrogasna postrojba grada Slatine ima uposleno 20 djelatnika. Javna vatrogasna postrojba grada Slatine u postojećoj formaciji djeluje po broju vatrogasaca kao vatrogasna ispostava – VRSTA 1 s jednim vozačem u smjeni, a broji ukupno 18 profesionalnih vatrogasaca, uključujući i zapovjednika postrojbe.